CONTACT

Himakshara Rashtriya Sahitya Parishad, Wardha (M.S.)

Registered Office:

287, Gangasagar, Ward No. 31, Ram Nagar

WARDHA 442001, Maharashtra, India

Telephone : 07152-244296

Mobile : +91-9372910396

E-mail : info@himakshara.com

E-mail : varshavp22@rediffmail.com, himakshararsp@rediffmail.com

Himakshara, Raisen (M.P)

Editorial Office:

Israr Mansion, Bank Nagar

Raisen 464551, Madhya Pradesh, India

Telephone : +91-9425036096

E-mail : editor@himakshara.com

E-mail : himakshara@rediffmail.com